Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/speindhoven/domains/scheidingspraktijkregioeindhoven.nl/public_html/wp-content/themes/trizzy/functions.php on line 308

Notice: Only variables should be passed by reference in /home/speindhoven/domains/scheidingspraktijkregioeindhoven.nl/public_html/wp-content/themes/trizzy/option-tree/ot-loader.php on line 98

Notice: Only variables should be passed by reference in /home/speindhoven/domains/scheidingspraktijkregioeindhoven.nl/public_html/wp-content/themes/trizzy/option-tree/ot-loader.php on line 326
Scheidingspraktijk - Scheidingspraktijk Eindhoven

Scheidingspraktijk

Scheidingspraktijk

Hier leest u over de procedure van de ScheidingsPraktijk, die volgens een stappenplan werkt. Daarna vindt u informatie over de landelijke franchiseorganisatie de ScheidingsPraktijk en de voordelen daarvan. Tenslotte iets over de prijzen.

Stappenplan

Het Stappenplan van de ScheidingsPraktijk biedt houvast aan mensen die gaan scheiden. In deze emotionele periode moet u veel regelen; en dat is vaak moeilijk en onoverzichtelijk. Daarom werkt Monique met een duidelijke procedure, overzichtelijk ingedeeld in stappen.

Franchise

De ScheidigngsPraktijk regio Eindhoven is onderdeel van de landelijk werkende onderneming De ScheidingsPraktijk.

Voordelen

Kiezen voor de ScheidingsPraktijk biedt veel voordelen. Centraal staat: u wilt gezamenlijk scheiden. Hierdoor wordt de emotionele schade beperkte, zeker ook voor de kinderen, houdt u de kosten laag en kan een scheiding in drie maanden rond zijn.

Prijzen

Prijzen van de ScheidingsPraktijk zijn relatief laag. De ScheidingsPraktijk werkt met een vast tarief, inclusief scheidingsconvenant, advocaatkosten en BTW. Voor elk onderdeel dat u daarnaast nog nodig heeft betaalt u een opslag. U weet vooraf op welke kosten u moet rekenen. Het kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

Wie kiest voor scheiden in goed overleg houdt de schade beperkt; zeker ook voor de kinderen. Kies daarom voor de ScheidngsPraktijk Eindhoven voor goede begeleiding in een moeilijke tijd.

Stappenplan

Het stappenplan van de ScheidingsPraktijk biedt houvast aan mensen die gaan scheiden. U moet veel regelen, in een emotionele periode. Dat is vaak moeilijk. Daarom heeft de ScheidingsPraktijk een duidelijke procedure, overzichtelijk ingedeeld in stappen. Kijk hieronder hoe dat eruit ziet:

Vrijblijvende kennismaking

Het kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Het verplicht u tot niets. Tijdens dit gesprek is het belangrijk dat u een goed gevoel krijgt, dat er een klik is. Ook Monique vindt dit: “Vertrouwen is de basis voor een goede samenwerking.” Om dit vertrouwen draait alles, want centraal staat de wil om er samen uit te komen.

Intake

Als u met de ScheidingsPraktijk in zee gaat, volgt er snel een intakegesprek. Tijdens dat gesprek bespreekt u met Monique welke zaken u gezamenlijk gaat regelen, welke afspraken nodig zijn.

Voortgang

U levert de benodigde stukken aan bij Monique, zoals persoonsgegevens en financiële gegevens. Zij bewaakt de voortgang. Er volgen een paar gesprekken, waarin u nadere afspraken maakt. Monique treedt zo nodig op als mediator als er knelpunten zijn.

Ondertekening

Op basis van alle gegevens en afspraken maakt Monique een echtscheidingsconvenant. Als u minderjarige kinderen heeft, maakt ze ook een ouderschapsplan. Dat is een wettelijk verplicht document waarin alle afspraken rond de kinderen staan. U ondertekent deze documenten.

Afhandeling

Hoewel Monique zelf ook juriste is, stuurt ze de stukken ter controle naar de echtscheidingsadvocaat. Zo weet u zeker dat alles goed geregeld is. De advocaat stuurt de documenten naar de rechter, die binnen 6 tot 8 weken uitspraak doet. Na goedkeuring door de rechter wordt de echtscheiding ingeschreven in het gemeenteregister (GBA). Uw scheiding is een feit.

Na de scheiding

Na de scheiding neemt Monique altijd nog zeker één keer contact met u op. Vaak moeten de afspraken rond pensioenen bijvoorbeeld nog worden geregeld. Ook is het van belang om uw mening te horen over de gang van zaken. Daar wordt de dienstverlening beter van!

Bij de ScheidingsPraktijk Eindhoven bent u in goede handen. Centraal staat het beperken van de emotionele schade door gezamenlijk te werken aan de scheiding!

Franchise

De ScheidingsPraktijk regio Eindhoven is onderdeel van de landelijk werkende onderneming de ScheidingsPraktijk, waaraan regionale consulenten verbonden zijn als franchisenemer. De onderneming groeit snel. De ScheidingsPraktijk is onafhankelijk, zonder belangen in of banden met een bank, hypotheekverstrekker of financier.

Opleiding en kennis

De consulenten van de ScheidingsPraktijk onderscheiden zich door hun uitgebreide kennis. De meesten, waaronder Monique van de ScheidingsPraktijk Eindhoven, hebben een juridische en/of financiële achtergrond.

Alle consulenten hebben daarnaast een gedegen, interne opleiding gevolgd. In de opleiding is er aandacht voor de meer emotionele aspecten van een scheiding, waardoor de consulenten als mediator kunnen optreden. Daarnaast vormt de financiële en praktische afwikkeling van een scheiding een belangrijk deel van de opleiding. Denkt u hierbij aan zaken rond alimentatieberekening, hypotheek, pensioen en de verdeling van de spullen.

Landelijk hoofdkantoor

Het hoofdkantoor is gevestigd in Goes en biedt ondersteuning aan de regionale consulenten. Deze ondersteuning houdt ondermeer in:

  • Inhoudelijke controle van de stukken, zoals echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan
  • Ontwikkeling van vaste procedures en formats
  • Juridische controle van de stukken door de gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat van de ScheidingsPraktijk
  • Kennisdatabase omtrent wetgeving
  • Organisatie opleiding tot consulent en bijscholingscursussen
  • Regelmatige kwaliteitscontrole
  • Organiseren van collegiale intervisie
  • Back up bij bijvoorbeeld ziekte van een consulent

Kortom: een betrouwbare, landelijk beproefde aanpak. Bij de ScheidingsPraktijk bent u in goede handen!

De ScheidingsPraktijk Eindhoven: ook voor uw kinderen.

Voordelen

Kiezen voor de ScheidingsPraktijk biedt vele voordelen. Centraal staat: u wilt gezamenlijk scheiden. Daardoor beperkt u de emotionele schade – zeker ook voor de kinderen! – houdt u de kosten laag en kan een scheiding in drie maanden rond zijn. Hieronder een korte uitleg.

Goed overleg

In goed overleg maakt u de beste afspraken, niet alleen voor uzelf maar zeker óók voor uw kinderen. Kinderen lijden enorm onder een vechtscheiding. Probeer dat daarom te voorkomen. Goed overleg is voor alle betrokkenen het beste, hoe verdrietig de omstandigheden soms ook zijn.

Deskundige begeleiding

Scheidingsconsulenten van de ScheidingsPraktijk hebben een gedegen opleiding gevolgd. Zij zijn meer dan alleen mediator: zij hebben kennis van vele praktische zaken die bij een scheiding moeten worden geregeld. Zo is Monique juriste, met een jarenlange ervaring in de financiële dienstverlening. Zij kan u dus op alle gebieden deskundig begeleiden.

Emotionele schade beperkt

Het ligt voor de hand: hoe meer ruzie, hoe meer ellende. Iedereen kent de voorbeelden van ex-partners die elkaar soms jarenlang dwarszitten. De kinderen zijn altijd de dupe. Door goed overleg houdt u die emotionele schade beperkt.

Lage kosten

Wie kiest voor gezamenlijk scheiden via de ScheidingsPraktijk houdt ook de kosten beperkt. U heeft samen contact met één consulent, die alles voor u regelt. Als u teveel ruzie maakt, lukt dat niet en heeft u allebei een eigen advocaat nodig. Los van de emotionele ellende maakt dat uw scheiding ook veel duurder.

Vlotte afhandeling

Als u goede afspraken maakt, kan een scheiding snel rond zijn. Drie maanden is geen uitzondering. Hoe verdrietig ook, u kunt verder met uw leven.

Wie kiest voor scheiden in goed overleg houdt de schade beperkt, zeker ook voor de kinderen. Kies daarom voor de ScheidingsPraktijk: voor goede begeleiding in een moeilijke tijd.

Bij de ScheidingsPraktijk staat centraal uw wens om er samen uit te komen

Prijzen

De prijzen van de ScheidingsPraktijk zijn relatief laag. Er is een vast basistarief, inclusief scheidingsconvenant, advocaatkosten en BTW. Voor elk onderdeel dat u daarnaast nodig heeft, komt daar een toeslag bovenop. Om welke zaken het gaat, is afhankelijk van uw situatie. Als u minderjarige kinderen heeft, is een ouderschapsplan bijvoorbeeld wettelijk verplicht. Het tarief dat voor u geldig is, hoort u tijdens het kennismakingsgesprek. U weet dus vooraf op welke kosten u moet rekenen. Het kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend; u zit dus nog nergens aan vast.

Vaste prijs

Het afgesproken tarief wordt vooraf schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst. De kosten zijn vast, dat wil zeggen: er komen geen extra kosten bij. Het beantwoorden van e-mails en telefoontjes en het voeren van een aantal gesprekken hoort er gewoon bij en leidt dus niet tot extra kosten. De financiële kant van uw scheiding is van tevoren duidelijk.

Lage prijs

Centraal bij de ScheidingsPraktijk staat uw wens om er samen uit te komen. U heeft dus niet allebei een advocaat nodig, maar de echtscheidingsconsulent gaat voor u beiden aan het werk. U heeft dan ook slechts één keer kosten, die aanzienlijk lager zijn. Ook doordat scheiden in goed overleg vaak sneller gaat, is het goedkoper. Wie gezamenlijk gaat scheiden, is dus zowel emotioneel als financieel beter af.

Iedere situatie is uniek! Maak snel een afspraak om persoonlijk en vrijblijvend kennis te maken.

ScheidingsPraktijk Eindhoven is o.a. actief in:

Best / Eindhoven / Son en Breugel / Veldhoven / Nuenen / Nederwetten / Geldrop-Mierlo / Cranendonk / Valkenswaard

06 – 1790 0337